» نفت و عشایر :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٧
» مادرم :: ۱۳٩٥/٤/٦
» مصاحبه با آوای گچساران :: ۱۳٩٥/۳/۱۸
» دوگنبدان و شهردار؟ :: ۱۳٩٤/٩/۸
» مادر :: ۱۳٩٤/٦/٢
» ماراباورکنید :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» با این فوتبال تا کجا؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» لحظه دیدار :: ۱۳٩۳/٩/۱
» امیر حافظ عزیزم :: ۱۳٩۳/۸/۳
» چرا آمدی ؟ :: ۱۳٩۳/۸/۳
» ژاکت دست باف وطنی :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» وداع :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» گل همیشه بهارم :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» شهردار گچساران کیست؟ :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» زمین و انسان :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» تاجگردون و مدیران :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» دزد ی چیست؟ و دزد کدومه ؟ :: ۱۳٩۳/٦/٩
» هفته دولت برای ملت !! :: ۱۳٩۳/٦/۱
» از بزرگان بیاموزیم :: ۱۳٩۳/٥/۱
» دندون اسب :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» خدا کجاست؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» واتر استاپ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» لیدوما شهر تاریخی ممسنی :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» چرا روزه می گیریم ؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» نگفتم چرا؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» مانده ایم برویم یا نرویم :: ۱۳٩۳/٤/٩
» مهمانی در ماه خدا :: ۱۳٩۳/٤/۸
» شفیعی در لبه پرتگاه سقوط :: ۱۳٩۳/٤/٤
» بوی عدالت علی در ماه رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۳
» تاجگرون نماد ملی استان :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» نفت یعنی ؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» کی میتونه ؟؟؟؟/ :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» طبیعت را دریابیم :: ۱۳٩۳/۱/٧
» پایه های میز :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» دوستی خاله خرسه :: ۱۳٩٢/۸/٩
» ماجرای بهتان به عایشه :: ۱۳٩٢/۸/۸
» دجال در ظهور :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» نهج البلاغه :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» غدیر خم :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» رابطه عقل و خرافه :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» رفتار های پسندیده :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» واژه ها :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» کجاست آن خانه امن ؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» به نام خدای حج :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» چگونه بسازیم...؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» چرا اهل سنت به شیعیان روافض می گویند؟ :: ۱۳٩٢/٧/٩
» چگونه باشیم بهتر است ؟ :: ۱۳٩٢/٧/٧
» جوابیه شورای شهر گچساران :: ۱۳٩٢/٧/٦
» اندر حکایت میز :: ۱۳٩٢/٧/۳
» مهرگان :: ۱۳٩٢/٧/٢
» صابری در دیار آریوبرزن چه میکند؟ :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» قادسیه صدام یا دفاع مقدس؟ :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» نمایشگاه پائیزه :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» پرنده :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» قانون خدا :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» شورای شهرنورآباد :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» گچساران شهر جدول :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» تاجگردون یک قدم جلوتر از برنامه :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» اخلاق را به چه فروختیم :: ۱۳٩٢/٦/٩
» سوء مدیریت مردم را به ستوه آورده :: ۱۳٩٢/٦/٦
» با نون چه کارها که نمی کنند ! :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مگر در شورای شهر حلوا خیرات میکنند؟ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» نه اهل برمکیم نه ککای جعفر :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مشکلات سر راه دختران جوان؟ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مشکلات سر راه دختران جوان :: ۱۳٩٢/٦/٦
» چرا می فهمیم ؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٤/٢٦