پرنده

مثل پرنده ای باش که روی شاخه ای سست آواز می خواند ، شاخه

می لرزد ولی پرنده همچنان می خواند  چون ایمان دارد که پرواز را میداند.

قربان کرمی ; ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٥