قانون خدا

تاچند کشی نعره که قانون خدا کو؟
             گوش شنوا کو؟
آن کس که دهد گوش به عرض فقرا کو؟
گوش شنوا کو؟
مردم همگی مست وملنگ اند به بازار
از دین شده بیزار
انصاف ووفاو صفت وشرم وحیا کو؟
گوش شنوا کو؟
درعلم وترقی همه آفاق عوض شد
اخلاق عوض شد
مارابه سوی علم ویقین راهنماکو؟
گوش شنوا کو؟
هر گوشه بساطی زشراب وزقمار است
دیگی سر بار است
ای مسجدیان! امر به معروف شما کو؟
گوش شنوا کو؟
پرسید یکی:رحم ومروت به کجارفت؟
گفتم:به هوا رفت
مرغی که بردشکوه مارا به خدا کو؟
گوش شنوا کو؟

قربان کرمی ; ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٥