از بزرگان بیاموزیم

به مدیران نشان داد که باید پذیرفت واقعیتی را که جامعه مدنی می‌خواهد، باید قبول کرد باور جمعی را، و دانست که خرد جمعی در جهت پیشرفت است نه تحجر، هرچند با تصمیم اشتباه شروع شود کبنانیوز؛ قربان کرمی* سالن جلسات فرمانداری گچساران امروز بار دیگر شاهد یکی از بهترین صحنه‌های اخلاقی بود، با اینکه دل کندن از میز ریاست با تمام تعلقات دنیوی کار سخت و دشواری است، اما جناب آقای مهندس افضلی نشان داد که می‌توان گذاشت و گذشت، علیرغم روال معمول آمدن و رفتن‌ها که کرکری‌های جدید و قدیم نمک مجالس بوده و هست. اما این بار این اتفاق خوب با دسته گل این سید بزرگوار به آقا ی مهندس گرامی رویه منسوخ گذشته را تغییر داد و به مدیران نشان داد که باید پذیرفت واقعیتی را که جامعه مدنی می‌خواهد، باید قبول کرد باور جمعی را، و دانست که خرد جمعی در جهت پیشرفت است نه تحجر، هرچند با تصمیم اشتباه شروع شود. در بین تودیع و معارفه‌های گذشته همه دیدیم که مدیر رفتنی هرچه می‌گوید از سر ناراحتی است و تا ما‌ه ها بعد هی دنبال مدیر جدید حدیث تلاوت می‌کند، این و آن را مقصر می‌داند و گوید که با رفتن من دنیا به آخر می‌رسد ولی آقای مهندس افضلی در کمال خونسردی گفت که گرامی به راحتی از عهده کار بر می‌آید و من معلم بوده و هستم و خواهم بود. کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ما هم مردمانیم

قربان کرمی ; ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱