رابطه عقل و خرافه

 

عقل و خرافه

در بحبوحه شگفتی تمام علم ، نیز می بینیم بهترین استدلالات موجود دنیا در برابر یک تجربه فرو می ریزد  ، چون هیچ چیز در برابر امر واقع نمی تواند مقاومت کند . بنا براین اگر عقل بخواهد خود را از سقوط در ورطه ای که برای فرد و جامعه خطر ناک است حفظ کند باید از احراز های ظاهری و اشباح واقعی مدد جوید، یعنی هنگامیکه عقل در نتیجه گیری خود از تجربه حقیقی بیش از اندازه جداشود تجربه نظام یافته غیر حقیقی در برابر آن قرار می گیرد و عقل را متوقف می کند . بنا براین نتیجه  می گیریم که ، به محض آنکه عقل شکل میگیرد فورا با خرافه محاصره می شود

/ 0 نظر / 19 بازدید