دلداده

هر چیزی را بهایی است و معیار سنجش آن هم قضاوت عیاران ، چگونه قضاوت کنند بماند ، اما مهم آن است که با چه معیاری بسنجند. دل را به دلدار دادن سخت است اما به سختی راه رسیدن می ارزد . هم گل قیمت دارد هم خار، هم شب خوب است که مایه آرامش است و هم روز که در آن بساط تلاش پهن می شود برای لذت از نعمات الهی ، هم زود آمدن خوب است و هم دیر رفتن ، هم دیدن قیمت دارد و هم ندیدن مکافات ، از همه اینها که بگذریم به تلی از احساس می رسیم به نام دل، دل تنها چیزی است که قیمت ندارد و عیاران روزگار قبل و حال در قیمتش مانده اند ، دلی که کرم دلداده باشد از سر اجبار نیست به اختیار است و تمنای دل گیرنده ای با کیاست ، نه معرکه ای برای قیمت می گیرند و نه بازاری است از بهر حراج ، هرآنچه هست دلدادگی است و تمنای وصل ، بخششی بی منت است که لذتش ماورایی است . اما تو ای گل بهاری دلداده، اگر با فرسنگ ها فاصله دلی را بر بال خیال روانه دلگیری با وقار نموده ای ، بدان و آگاه باش که او چون تو دلداده است و شیدا که امانت را نزد خود چون جان شیرین نگه می دارد و تا قیام قیامت در آن خیانتی نخواهی دید . جور تاریخ گرچه بر اهل دل و دلدادگان زیاد بوده و هست ، اما اینجا داستان داستان دگر است ، هرچه هست مایه آرامش است و امید ،، پس آرام باش و مطمئن و هرآنچه شرط شور و شعف و عقل است را پذیرا باش .. دلداده ای که در ره دل سر می نهد ،،،،، جمال سیرت دلگیر بیند و ارج می نهد

/ 1 نظر / 25 بازدید
سلام

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدار من بیایید به دیدار به پیوندید و تبادل لینک کنیم www.30you.ir