دندون اسب

از فرمایشات شیخ شوخ میان علما اختلاف افتادبحث بر سر این بود که تعداد دندان های اسب چند تا است؟ روحانی گفت: قال رسول ا... الفرس اسنان ثلاثین و ثانی دانشمند گفت: با توجه به قوانین فیزیک مساحت دهان اسب تقسیم بر فک بالا و پایین به توان دو میزان دندان های اسب را نشان می دهد. کشاورز گفت: من یه عکس انداختم از اسبم که وقتی جوک چیز رو براش تعریف میکردم خندش گرفت. تو عکس تعداد دندوناش معلومه. کودک گفت: چرا نمی رید یه اسب پیدا کنید و دندوناش و بشمارید؟

/ 1 نظر / 28 بازدید
شهلا

لفافه زیبایی بود آقای مهندس[دست] واقعا مسولین عزیزچراحاشیه می روید...اسب حاضر...فقط کافی است بشمارید