صابری در دیار آریوبرزن چه میکند؟

صابری در دیار آریوبرزن چه می کند؟

توکل آن است که انسان جز از خدا ازکسی نترسد . امام رضا (ع)

چند ماه پیش طی یک اقدام عجولانه و بدون محاسبات اجتماعی ­، فرهنگی آقای صابری روزهای پنجشنبه را در استان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل اعلام کرد او بی توجه به آینده این اقدام سعی کرد کارهای خوب وبد گذشته را به نوعی توجیه کند چرا که روند رضایت مندی مردم و مخصوصا کارمندان که بخش عمده ای از نخبگان استان به شمار می روند تا حدودی حاصل می شد لذا همه اینها مواردی بود که دکتر را به تصمیمی وا داشت که بر آیند خوبی را برایش می ساخت اما با اعلام سخنگوی دولت مبنی بر برگشت ساعت کار به 44ساعت در هفته موجبات فسخ پیمان را از جانب دکتر فراهم آورده البته هنوز هم می تواند کاری کرد که سیخ نسوزد یعنی کسری یک ساعته را به نوعی با روزی 10دقیقه تقدم با تاخیر جبران نموده و راحت این دو راهی خود ساخته  را رد کرد وبه نوعی کانون گرم خانواده را از همنشینی های پنجشنبه محروم نکرد.  محاسبات دقیق نشان می دهد که میانگین کار مفید درهفته کمتر از 20ساعت است یعنی با میزا ن اسمی آن که به قول سخنگوی دولت 44ساعت می باشد به تعداد 24 ساعت خلا کار داریم یعنی 24ساعت را همگی بیکاریم با این اوصاف راحت میشود قید روز پنجشنبه را زد و دکتر را با خاطره خوشی بدرقه کرد .

علی ایحال اینکه دکتر می خواهد در آستانه پاییز به بهار برگردد و از تعطیلی  پنجشبه  ها صرفنظر کند یا اجرای صریح  قانون است یا نتیجه تصمیم عجولانه چند ماه پیش! قضاوت با شما

/ 0 نظر / 19 بازدید