کجاست آن خانه امن ؟

سرایی بسازیم که  سراب نباشد

     پیشینه تاریخی مسکن به هزاران سال یعنی از ابتدای تاریخ زندگی بشر با غارنشینی، کپر نشینی، کومه نشینی ، چادر نشینی  و بالاخره با ساخت سر پناهی به فراخور زمان و مکان زندگی برمی گردد ،فلسفه وجودی مسکن عبارت است از از سکنی گزیدن در محلی امن برای آرامش پایدار،و این باپداری و احساس راحتی میسر نمی گردد مگر با رعایت ضوابط کاری. فراغت از کار روزانه و لزوم به رفع خستگی و... انسان را به فکر مسکن مطمئن وا داشته است، از اینرو ساخت مسکن یکی از دغدغه های اساسی زندگی اجتماعی است که باید با نهایت درایت و توجه  همراه باشد .

در ساختن هر خانه ای با داشتن زمین مناسب عوامل متعددی دخالت دارند، پرداختن به تشریفات اداری و مستند کردن ضوابط ساخت و ساز و هچنین قانونی نمودن آن گام اول در این مسیر میباشد که پس از انجام این مهم مرحله اجرا که اساسی ترین رکن مسکن است شروع می شود انتخاب نقشه،نوع مصالح و کیفیت اجرا و همچنین مهندس ناظر شروع روند کیفی کار میباشد که در صورت دقت عمل و رعایت مسائل فنی مرتبط نتیجه بخش در غیر این صورت صرفاً سرابی است که مقدمتاً اشاره گردید.

     و... اما متولیان امراز شهرداری که نقطه آغازین است تا مسکن سازان قانونی و همچنین دست اندرکاران متولی نظارت بر کیفیت و کمیت همه باید در چهار چوب قانون مدون نسبت به انجام مسئولیت خطیر خانه سازی اقدام نمایند ، اما متأسفانه اخیراً مشاهده می گردد که شرکت های مسکن ساز تازه تأسیس فارغ از هر گونه تجربه و معلومات فنی مهندسی و بدون نظارت دستگاه های متولی وارد بازار کارشده و شروع به انجام این مهم نموده و بدون توجه به دستور العمل های اساسی که در آئین نامه ها و ضوابط مسکن وجود دارد  راسا اقدام به ساخت وساز مینمایند که نه تنها محل و مأوای آرامش و راحتی نمی باشد که سبب پریشانی  وتشویش خاطر است. گواه این مدعا  انبوه سازان شهری میباشد که برای سود بیشتر  کیفیت را فدای کمیت نموده اند . آیا تا به حال دستگاه مسئولی سرزده از نمونه های کاری آزمایش  مقاومت و یا دیگر تست های لازم را به عمل آورده است ؟آیا تا کنون برای تخلفات  ساختمانی  مخصوصا در بخش سفت سازی و اسکلت فلزی و به ویژه باد بند ها جریمه های قانونی اعمال گردیده ؟ پس همه با هم بر این اصل اساسی اصرار ورزیده که حقوق  خانه داری قابل معامله در بازار دلالان مسکن ساز نیست و هر که از این مسئولیت سرباز زند در مسکن آخرت آرامش و راحتی ندارد.

/ 1 نظر / 37 بازدید
پري

هميشه كيفيت فداي كميت ميشه سلام... جالب بود و هوشمندانه. خوشحال ميشم به منم سر بزنيد