ماجرای بهتان به عایشه

 

جریان افک و بهتان به حضرت عایشه

سنگ بدگوهر اگر کاسه ی زرین شکند                                                          قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

کسانی که بر اساس انگیزه ای خاص قضیه بهتان به عایشه را ساختند و دربین مردم درانتشار آن اهتمام نمودند تا ابد تعصب های نادل پسند را وادار کرده که این بار مرتکب دسیسه بازی و نشر اکاذیب و جعل وا ختلاف در روایات شوند و افکار مریض خود را شاخ و برگی اضافه کنند هر چند اظهارات این یاوه گویان وورشکستگان دینی در نزد اشخاص واقع بین ارزشی ندارد و تاسف آور است بر فکر پلید و عقل نارسای بعضی از این متفکران نابخرد که هنوز با کتمان حق با وجود آیات صریح و روشن پیروی از فکر بیمار و نظریات پلید خود خیال می کنند شاید رسول الله آیات برائت را خود ساخته چون دسیسه این اشخاص انتقام جو را به این عقیده واداشته جهالت و نادانی کامل آنان به عظمت  قرآن و آیات و احکام و سر بلاغت آن است .چطور می تواند این صحابی عالیقدر که همواره یارو یاور رسول خدا بوده و به او ایمان آورده و شهید از دنیا رفته نسبت به ناموس رسول الله و ام المومنین دست درازی کند که در این صورت باید درصفحات تاریخ تزویر کنیم و ایمان وجهاد صفوان را انکار کنیمنویسنده و مورخ هریره  می گوید:عایشه پاکدامن و بیگناه است و سخنانی که در باره ی او گفته شدمجعول و ساختگی است.و مسئله ی بعدی باید گفت رابطه ی بین صفوان و عایشه از چه وقت پیدا شده اگر از مدتها قبل بوده که این موضوع بر هووهای عایشه چطور پنهان مانده با آن همه حسدی که نسبت به عایشه به خاطرعلاقه شدید رسول به داشتند و از خدا می خواستند که موضوعی را پیدا کنند که سبب رنجش رسول الله از عایشه گردد و اگرازقبل رابطه ای بین آنها نبوده که یک زن مومنه و همسر پیغمبر خدا با یک مرد ناشناس در کوتاه ترین مدت رابطه ای ایجادکند که منجر به عمل ناشایست شود و در تا این حد دچار انحطاط اخلاقی گردد و خود را خوار و بی مقدار شمارد که عقل سلیم و فهیم آنرا نمی پسندد مگر از سوی عقلی مختل و عقیم.و در نهایت قابل باور نیست که دو نفر رابطه ی نامشروع داشته باشند و درانظار عمومی ظاهر شوند اگرهمواره چنین بود صفوان می توانست خود رابه مدینه برساند و قافله را از سرنوشت عایشه مطلع سازد ولی به سبب پاکی و ایمانی که داشتند هیچ وقت فکر نمی کردند از مسلمانان کسی در رابطه با ناموس پیامبر  و مادر مومنان کسی این چنین افتراهای ناروایی نسبت دهند و جاروجنجال به راه اندازند ولی غافل از منافقان و یهودیان انتقام جو و کینه توز.ان شاء الله که همگی افرادکوردل خود را از تاریکی و موهومات و تعصبات ناپسند خلاص نمایند

/ 0 نظر / 66 بازدید